Interešu izglītības iespējas Latvijā

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vēlmju un vajadzību īstenošana neatkarīgi no personas vecuma un iepriekšējās izglītības, kā arī iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus formālās izglītības, tādējādi pilnveidojot savas intereses, piemēram, mācoties dejot, dziedāt, spēlēt kādu mūzikas instrumentu, gleznot, nodarboties ar sportu, vides pētniecību vai daudz ko citu. Ņemot vērā to, ka interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktam izglītības līmenim atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķi ir bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstīšana, radošas pašizpausmes un individualitātes izkopšanas iespēju nodrošināšana, saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana, pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstības sekmēšana, jaunatnes negatīvo tendenču novēršanas preventīvo darbu veicināšana, karjeras izvēles ievirzes nodrošināšana, praktiskam darbam un dzīvei derīgas papildizglītības iegūšanas veicināšana.

Interešu izglītības programmas realizē pašvaldības dibinātās interešu, vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes, kā arī privātās izglītības iestādes, iesaistot tajās bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Latvijā interešu izglītība tiek finansēta pēc programmu principa.

Interešu izglītība ietver dažāda veida izglītojošās programmas, piemēram, kultūrizglītības (deja, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla u.tml.), tehniskās jaunrades (automodelisms, tehniskā modelēšana, video, foto, elektronika u.tml.), vides izglītības (floristika, gidi, mazpulki, ekoloģija, zooloģija, botānika, vides pētniecība u.tml.), jaunatnes darba (skauti un gaidas, jaunatnes klubi un interešu grupas, skolēnu pašpārvaldes u.tml.), spora (orientēšanās, tūrisms, sporta dejas, šahs un dambrete, basketbols, futbols u.tml.), kā arī citas programmas, kas ir saistītas ar žurnālistiku, estētiku, stilu, dizainu, svešvalodām, literāro jaunradi u.tml.

Latvijas interešu izglītības iestādes, kurās tiek realizētas interešu izglītības programmas:

 • Aizkraukles pilsētas bērnu un jauniešu centrs

 • Aknīstes novada Bērnu un jauniešu centrs

 • Alojas dienas centrs

 • Alūksnes bērnu un jauniešu centrs

 • Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

 • Bērnu un jauniešu centrs Altona

 • Bērnu un jauniešu centrs Augšventa

 • Bērnu un jauniešu centrs Bolderāja

 • Bērnu un jauniešu centrs Daugmale

 • Bērnu un jauniešu centrs IK Auseklis

 • Bērnu un jauniešu centrs Kurzeme

 • Bērnu un jauniešu centrs Laimīte

 • Bērnu un jauniešu centrs Mīlgrāvis

 • Bērnu un jauniešu centrs Rīgas Skolēnu Pils

 • Bērnu un jauniešu centrs Zolitūde

 • Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs Rīgas Dabaszinību skola

 • Biedrība “Brenguļu Jauniešu dome”

 • Birzgales Jauniešu centrs

 • Brīvzemnieku pagasta Bērnu un jauniešu centrs

 • Burtnieku novada jauniešu dome

 • Carnikavas novada Alternatīvās aprūpes centrs ʺPīlādzisʺ

 • Carnikavas novada brīvā laika pavadīšanas centrs ʺKadiķisʺ

 • Dagdas novada Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centrs ʺUpmalaʺ

 • Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

 • Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs

 • Jauniešu centrs „IDEA House”

 • Jauniešu interešu klubs “E.M – K.A”

 • Jelgavas pilsētas jauniešu centrs

 • Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs

 • Kocēnu novada jaunatnes lietu speciāliste

 • Krāslavas novada bērnu un jauniešu centrs

 • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

 • Kuldīgas novada Vārmes jauniešu centrs Čiekurs

 • Līvānu bērnu un jauniešu centrs

 • Madonas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs ʺʺKUBSʺʺ

 • Mākslinieciskās jaunrades centrs Praktiskās estētikas skola

 • Mākslinieciskās jaunrades centrs Vaduguns

 • Rēzeknes pilsētas skolēnu interešu centrs

 • Rīgas Jauno tehniķu centrs

 • Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

 • Staiceles Lībiešu novada interešu izglītības centrs Krustpunkti

 • Tehniskās jaunrades nams Annas 2

 • Vaidavas Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs

 • Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs

 • Ventspils novada Jauniešu centrs “Avots”

 • Ventspils novada Jauniešu centrs “Tīne”

 • Ventspils novada Jauniešu centrs “Ugāle”

 • Ventspils novada Skolēnu nams

 • Ventspils Skolēnu jaunrades nams