Jauniešu alternatīvās izglītības iespējas

Tradicionāli Latvijā un arī visā pasaulē izglītība tiek iedalīta formālajā un neformālajā izglītībā, kura formālā izglītība tiek definēta kā sistēma, kas ietver pamata, vidējās un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības un / vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, bet neformālā izglītība tiek definēta kā ārpus formālās izglītības organizēta pieprasījumam un interesēm atbilstoša izglītojošā darbība. Šajā gadījumā runāsim tieši par neformālās (alternatīvās, netradicionālās, nereti arī eksperimentālās) izglītības iespējām Latvijā, kuras var izmantot kā pieaugušie, tā arī jaunieši.

Latvijā darbojas biedrība “Tava skola”, kuras mērķis ir esošo un topošo alternatīvās izglītības un cilvēka komplekso attīstības sistēmu un metožu apzināšana, veicinot to attīstību, atpazīstamību un ieviešanu Latvijas sabiedrībā, lai ierosinātu, saskaņotu un attīstītu alternatīvās izglītības iniciatīvas Latvijā. Šīs biedrības interneta mājaslapā ir apskatāms pilns alternatīvās izglītības skolu saraksts, kas arvien tiek papildināts ar aktuālāko informāciju. Balstoties uz šīs biedrības sastādīto skolu sarakstu, jāmin sekojošas netradicionālās izglītības skolas:

Eksperimentālās skolas:

 • Eksperimentālā kristīgā vidusskola “Staburadze”;

Alternatīvās skolas:

 • Jūrmalas alternatīvā skola;

 • Kuldīgas pilsētas Alternatīvā sākumskola;

Valdorfa skolas:

 • Ādažu Brīvā Valdorfa skola;

 • Rīgas Valdorfa skola;

 • Mārupītes Valdorfa bērnudārzs;

 • Siguldas Valdorfa bērnudārzs;

Tautskolas:

 • Drustu Tautskola “99 balti zirgi”;

 • Sokrata tautskola;

 • Rites Tautskola;

 • Lizuma Tautskola;

 • Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola;

Ekoskolas:

 • Piemēram, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Grobiņas pagasta sākumskola, Līvānu 1. vidusskola, Olaines pagasta sākumskola, Riebiņu vidusskola, Rīgas Āgenskalna sākumskola, Rūjas pamatskola, Saldus pilsētas 2. vidusskola, Turaidas pamatskola, Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs, Valmieras 2. vidusskola u.c.

Vispārizglītojošās skolas ar alternatīvām mācību pieejām:

 • Liepas pamatskola;

Montesori izglītība:

 • Piemēram, pirmsskolas izglītības iestāde “Pētnieku darbnīca”, bērnu centrs “Rīgele”, “Mārīte ABC”, Montesori skoliņa, Montesori bērnu māja u.c.

Citas alternatīvās izglītības iestādes:

 • Rīgas Tālmācības vidusskola;

 • Virtuālā skola;

 • Kristiāna Dāvida pamatskola;

 • Personības pilnveidošanas centrs.

Tā kā neformālā izglītība ietver arī kursus, apskatīsim kursu un institūciju sarakstu, kas piedāvā alternatīvās izglītības iespējas.

 • Angļu valoda bērniem un pusaudžiem (SIA “ADA Plus” Mācību centrs);

 • Angļu valoda filmās, literatūrā un mūzikā vidusskolēniem (SIA “Linkurs” Mācību centrs);

 • Angļu valoda skolēniem (Studiju centrs “MERIDIAN GROUP”);

 • Apkalpošanas kultūras laboratorija (bārmenis – oficiants) (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola jeb ISMA);

 • Bērnu un jauniešu etiķete (SIA “AS KURSI” Izglītības studija);

 • Ceļojums ar telpaugiem (Latvijas Universitāte);

 • Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas skola (Latvijas Universitāte);

 • Dizaina laboratorija (ISMA);

 • Filmēšanas un montāžas laboratorija (ISMA);

 • Fotografēšanās ābece skolēniem (Dainis Matisons) (SIA “Consillieri” Mācību centrs);

 • Friziera darba pamati (Profesionālā vidusskola “RIMAN”);

 • Grafiskā dizaina un programmēšanas laboratorija (ISMA):

 • Grima pamatu apmācība skolniecēm (Mācību centrs “ATELIER”);

 • Jauno biologu skola (Latvijas Universitāte);

 • Jauno fiziķu skola (Latvijas Universitāte);

 • Jauno ģeogrāfu skola (Latvijas Universitāte);

 • Jauno hendleru (suņu demonstrētāju) skola (GRUMERU UN HENDLERU APMĀCĪBAS CENTRS);

 • Jauno ķīmiķu skola (Mazā Ķīmijas universitāte) (Latvijas Universitāte);

 • Jauno mediķu akadēmija (Rīgas Stradiņa universitāte);

 • Jauno mediķu skola (Latvijas Universitāte);

 • Jauno pedagogu un psihologu skola (Latvijas Universitāte);

 • Jauno teologu un reliģijpētnieku universitāte (Latvijas Universitāte);

 • Jauno uzņēmēju universitāte (Latvijas Universitāte);

 • Jauno vēsturnieku skola (Latvijas Universitāte);

 • Karjera (“LUMA mācību centrs”;

 • Karjera un sevis pilnveidošana (Mācību centrs “Amats un Dizains”);

 • Kokteiļu un uzkodu pagatavošana (bārmeņa darba pamati) (Profesionālā vidusskola “RIMAN”);

 • Mazā bioloģijas universitāte (Latvijas Universitāte);

 • Mazā filozofijas fakultāte (Latvijas Universitāte);

 • Moderno biznesa tehnoloģiju skola (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola jeb RISEBA);

 • Modes laboratorija (ISMA);

 • Multiplikācijas laboratorija (ISMA);

 • Neklātienes matemātikas skola (Latvijas Universitāte);

 • Rīgas Doma kora skolas sagatavošanas klase (Rīgas Doma kora skola);

 • Sekretāres darba organizācijas pamati (ISMA);

 • Spalvas haizivis” – žurnālistiskas skola (Ātras iegaumēšanas mācību centrs “Lando”);

 • Tērpu demonstrētājs (Profesionālās ievirzes izglītības iestāde “Gints BUDE Tērpu Demonstrētāju studija”)

 • Tūrisma laboratorija (ISMA);

 • TV un radiožurnālistika (Moderno komunikāciju skola “Taktika”);

 • Valodu kursi skolēniem (Valodu centrs “Pygmalion”);

 • Vides akadēmija (Latvijas Universitāte);

 • Viesmīlības pamati (SIA “BRUS”).

Jāpiemin arī Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma ADWARD, kas paredzēta jauniešiem vecumā no 14 līdz 24 gadiem un kas ietver patstāvīgi izstrādātu individuālo programmu, kas sastāv no četrām jomām: fiziskās sagatavotības, brīvprātīgā darba, jaunām prasmēm un piedzīvojumu ceļa, lai vispārēji un maksimāli sevi pilnveidotu un attīstītu.

Jāpiemin, ka lielākā daļa no pieminētajām alternatīvās izglītības iestādēm piedāvā bezmaksas izglītību vai kursus, tāpēc uzskats, ka alternatīvo izglītību piedāvā privātais sektors, kura mērķis ir veikt uzņēmējdarbību un tikai gūt peļņu, ir aplams.