Starptautiskā jaunatnes diena

  • Starptautiskā jaunatnes diena ir pēc Apvienoto Nāciju organizācijas jeb ANO iniciatīvas radīta informatīvā diena, kuras mērķis ir vērst uzmanību uz kultūras un juridiskajiem jautājumiem, kas attiecas uz jaunatni, nodrošināt ilgtspējīgu atbalstu, radot labvēlīgus priekšnosacījumus jaunatnes radošajai un intelektuālajai darbībai, kas vērsta uz pilnveidošanos un attīstību.

  • Šajā kontekstā par jaunatni tiek uzskatīts indivīdu kopums vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kas veido apmēram 1/6 daļu no pasaules iedzīvotāju populācijas.

  • Ideja par Starptautisko jaunatnes dienu radās 1991. gadā, Austrijā, Vīnē, ANO Pasaules Jaunatnes foruma pirmās sesijas laikā. 1998. gadā, Pasaules Ministru konferences laikā tika pieņemta rezolūcija par Starptautisko Jaunatnes dienu 12. augustā. 1999. gadā ANO Ģenerālās asambleja rezolūciju apstiprināja. Pirmā Starptautiskā jaunatnes diena notika 2000. gada 12. augstā. Arī šodien Starptautiskās jaunatnes diena gadu no gada tiek atzīmēta 12. augustā. Jāpiemin, ka Starptautiskā Jaunatnes diena ir starptautiski atzīmējamā diena, bet nav starptautiskā svētku diena.

  • Starptautiskā Jaunatnes diena ir iespēja valstij, pašvaldībām un citām valsts varas struktūrām pievērsties dažādu tēmu un līmeņu jautājumiem, kas skar jaunatni visā pasaulē. Starptautiskās Jaunatnes dienas ietvaros ne vien tiek risinātas aktuālās problēmas, bet arī tiek veidota jaunatnes dažādību, attīstību un kultūru labvēlīgi veicinoša vide. Nereti tieši šī diena ir dažādu jaunatnes projektu realizācijas diena.

  • Starptautiskās Jaunatnes dienas ietvaros parasti norisinās dažādi koncerti, semināri, akcijas, radošās darbnīcas, kultūras un sporta pasākumi pasākumi, parādes un gājieni, mobilās izstādes, kā arī tikšanās, kurās ir iesaistītas kā lokāla un nacionāla, tā arī starptautiska mēroga valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas un jaunatnes organizācijas no visas pasaules.

  • Katru gadu Starptautiskajai Jaunatnes dienai tiek piemērota kāda aktuāla tēma vai devīze, uz kuru balstoties notiek diskusijas, tikšanās, radošās un mākslinieciskās aktivitātes. Piemēram, 2014. gadā tēma bija Jaunatne un garīgā veselība.

  • Starptautiskās Jaunatnes dienas mērķauditorija ir gan jaunatne, gan sabiedrība kopumā. Aktivitātes ir vērstas, pirmkārt, uz jaunatni un jaunatnes aktuālo problēmu risināšanu un, otrkārt, uz sabiedrību un to iesaisti konkrēto problēmu risināšanā. Starptautiskās Jaunatnes dienas aktivitātes parasti ir ne vien izglītojošas, bet arī izklaidējošas, tāpēc šīs dienas aktivitātes ir lielisks veids, kā, kā saka, apvienot patīkamo un lietderīgo – sabiedrība labprāt apmeklē šīs dienas pasākumus, bieži vien nemaz nenojaušot šo pasākumu jēgu un būtību.